18. september 2018

11:00-15:00

Hva som skjer:

Stands

Hver bedrift får reservert sin egen standplass i tjodhallen på Universitetet i Stavanger.

Jobbmuligheter

IKT dagen er en gyllen mulighet for dere som et firma å markedsføre dere ut mot studenter som er direkte i målgruppen deres, i tillegg til å promotere dere ut mot resten av de 10000 studentene på universitetet.

Hele dagen!

Hver bedrift står på stand fra 11:00 – 15:00 (opprigg mulig fra 08:00). Fra 12:00-15:00 er det ingen studenter som har undervisning, og det vil bli en jevn strøm av studenter. 

Hva er IKT dagen, og hvorfor er dette noe for deres firma?

Vi i ISI og LED ønsker å tilby en årlig begivenhet til både studenter og relevante firmaer, der firmaene får muligheten til å stille opp på universitetet og reklamere for seg selv.

IKT dagen er spesielt rettet mot firmaer som ønsker å promotere seg selv på universitet i Stavanger og som har et ønske om å skaffe seg ansatte og sommerhjelper innen elektro, automasjon og IKT.

Det finnes allerede tilsvarende arrangement på universitetet, men her ser vi at det er de samme firmaene som er representert år etter år, og det blir ikke rom til elektro-, automasjons- og IKT-bransjen.

Hva dere får:

  • Designert stand
  • Strøm
  • Internett
  • Promotering
  • Mat, drikke og kaffe

Hva er ISI og LED?

ISI og LED er to studentorganisasjoner ved universitetet i Stavanger som blir ledet/driftet av frivillige studenter.

ISI og LED representerer 600 bachelor- og masterstudenter innen datateknikk, elektro, automatisering. Dette er studenter som alle skal ut i arbeidslivet i løpet av de neste årene, som leter etter faste jobber og sommerjobber.

IKT dagen er en gyllen mulighet for dere som et firma å markedsføre dere ut mot studenter som er direkte i målgruppen deres.

ISI – Interesseorganisasjonen for masterstudenter i informasjonsteknologi ved Universitetet i Stavanger.

ISI er en studentorganisasjon ved Universitetet i Stavanger, drevet av frivillige studenter.

Studentorganisasjonen har som mål å styrke de sosiale båndene mellom sine medlemmer og knytte relasjoner mellom studentene og arbeidslivet.

Besøk oss på: www.isi-uis.no

Linjeforeningen for Elektro og Data er en organisasjon som jobber aktivt for å oppnå et bedre studentmiljø for elektro og data studenter ved Universitetet i Stavanger.

Vår ambisjon er å gjøre studentene kjent med muligheter innen arbeidsmarkedet, og ønsker å ha god kontakt med bedrifter ved å arrangere bedriftsbesøk, bedriftpresentasjoner og fagkvelder.

Ønsket vårt er at det å være student på UiS skal være sosialt, med et inkluderende fagmiljø.

Besøk oss på: www.led-uis.no

Hva går pengene til?

ISI og LED får sine inntekter ene og alene fra sponsorer og samarbeidspartnere, i bytte mot promotering av bedriftene, utlysning av stillinger til studenter, bedriftspresentasjoner og bedriftsbesøk.

Inntektene blir brukt til å fremme sosialt samhold blant studentene, innkjøp av utstyr og verktøy, en årlig avslutningstur for avgangsstudenter og drift av oppholdsrommene våre på universitetet, samt rekruttering av nye studenter i fadderuken.

Bedriftene 2018 (Oppdateres Fortløpende):

Bedriftene 2017 :