Hva som skjer

Stands

Hver bedrift får reservert sin egen standplass i tjodhallen på Universitetet i Stavanger.

Jobbmuligheter

IKT dagen er en gyllen mulighet for dere som et firma å markedsføre dere ut mot studenter som er direkte i målgruppen deres, i tillegg til å promotere dere ut mot resten av de 11,000 studentene på universitetet.

Hele dagen!

Hver bedrift står på stand fra 11:00 – 15:00 (opprigg mulig fra 08:00). Fra 12:00-15:00 er det ingen studenter som har undervisning, og det vil bli en jevn strøm av studenter.

Hva er ISI og LED?

ISI og LED er to studentorganisasjoner ved universitetet i Stavanger som blir ledet/driftet av frivillige studenter.

ISI og LED representerer 700 bachelor- og masterstudenter innen datateknikk, elektro, automatisering. Dette er studenter som alle skal ut i arbeidslivet i løpet av de neste årene, som leter etter faste jobber og sommerjobber.

IKT dagen er en gyllen mulighet for dere som et firma å markedsføre dere ut mot studenter som er direkte i målgruppen deres.

ISI – Interesseorganisasjonen for masterstudenter i informasjonsteknologi ved Universitetet i Stavanger.

ISI er en studentorganisasjon ved Universitetet i Stavanger, drevet av frivillige studenter.

Studentorganisasjonen har som mål å styrke de sosiale båndene mellom sine medlemmer og knytte relasjoner mellom studentene og arbeidslivet.

Linjeforeningen for Elektro og Data er en organisasjon som jobber aktivt for å oppnå et bedre studentmiljø for elektro og data studenter ved Universitetet i Stavanger.
Vår ambisjon er å gjøre studentene kjent med muligheter innen arbeidsmarkedet, og ønsker å ha god kontakt med bedrifter ved å arrangere bedriftsbesøk, bedriftpresentasjoner og fagkvelder.
Ønsket vårt er at det å være student på UiS skal være sosialt, med et inkluderende fagmiljø.

Deltakere

Ikt-dagen blir stadig mer populært

Total Students(approx.)

0

IT students(approx.)

0

Total Companies

0

2019 Companies

0

FAQs

  Expand/Close
 • Hvordan søke?
  Vennligst send en mail til post@isi-uis.no
 • Hva går pengene til?
  ISI og LED får sine inntekter ene og alene fra sponsorer og samarbeidspartnere, i bytte mot promotering av bedriftene, utlysning av stillinger til studenter, bedriftspresentasjoner og bedriftsbesøk. Inntektene blir brukt til å fremme sosialt samhold blant studentene, innkjøp av utstyr og verktøy, en årlig avslutningstur for avgangsstudenter og drift av oppholdsrommene våre på universitetet, samt rekruttering av nye studenter i fadderuken.
 • Hva må bedriftene gjøre?
  Bedriftene står selv ansvarlig for å stille med stand materiell og personell for å betjene stand.

Bedriftene 2019

*(Pending Completion)